Vanhuksista huolehtiminen

Kaikki ansaitsevat hyvän vanhuuden. Hyvä kotihoito, riittävä tuki ja tutut hoitajat auttavat iäkästä asumaan kotona pidempään. Turvallinen arkielämä sekä liikunta ovat vanhuksenkin terveyden perusta.

Omaishoitajat tekevät raskasta ja tärkeää työtä. Omaishoidolle on laadittava yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit, ja omaishoitajien rahallinen tuki on siirrettävä Kelan vastattavaksi. Omaishoitajien tukemista on kehitettävä, ja myös osa-aikaisen omaishoitajuuden mahdollisuuksia on parannettava.

Vanhusten elämä on huomioitava kokonaisvaltaisesti: Moniammatillisuutta, yhteistyötä ja tiedon kulkua on lisättävä ja hoitoketjun toimittava. Sosiaalipuolen ja terveydenhuollon yhteistyön on parannuttava.

Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, on turvattava riittävä hoiva ja arvokas vanhuus. Siihen sisältyvät myös turvallisuus, itsemääräämisoikeus ja  osallisuus.