Vahva lapsuus

Kasvurauha

Tärkeintä on taata lapselle kasvurauha: riittävästi hoivaa, turvaa, aikaa ja leikkiä.

Varhaiskasvatuksen vaikutus on suuri, koska moni lapsi on päivähoidossa ison osan lapsuuttaan. Hyvä varhaiskasvatus edistää yhteiskuntamme samanarvoisuutta. Tavoitteena on ammattimaisempi ja parempi varhaiskasvatus: siirrytään entistä selkeämmin pedagogiseen kasvatukseen ja päiväkotien pedagogiseen johtamiseen.

Pieni lapsi tarvitsee niin kotona kuin päivähoidossakin aikuisen aikaa ja hoivaa. Laadukas ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus on myös syrjäytymisen ennaltaehkäisyä: Mitä varhemmin lasta tuetaan, sitä vaikuttavampaa tuki on. Lapsen kehitys on varhaislapsuudesssa voimmakkainta ja kaikkein herkimmillään.

Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta on varhaiskasvatuksen kulmakivi. Pedagoginen osaaminen on tärkeää myös varhaiskasvatuksessa, ja eniten siitä hyötyvät yli 3-vuotiaat lapset. Varhaiskasvatuksen on oltava laadullisesti ja sisällöllisesti samoin kriteerein järjestetty palvelu. Usein lapsen pulmat näkyvät jo ennen kouluikää, joten varhaiskasvatuksen oppilashuoltotyö on saatava kuntoon jokaisessa päiväkodissa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä pienten, alle 3-vuotiaiden lasten hoitopäiviin. Ryhmäkoon tulee olla enintään 9–12 lasta. Perhepäivähoito ja kotihoito ovat hyviä vaihtoehtoja. Onkin tärkeää lisätä perhepäivähoitajien ja avointen päiväkotien sekä kerhojen määrää. Myös yksityisen hoidon tukea on kehitettävä: se mahdollistaisi hoitajan palkkaamisen kotiin.

Laadukas varhaiskasvatuspalvelu luo perustan myös työnteolle: Suurella osalla vanhemmista ei ole mahdollisuutta valita, menevätkö he töihin vai jäävätkö kotiin hoitamaan lapsia.

Yli 3-vuotiaat hyötyvät varhaiskasvatuksesta eniten: Kavereiden kanssa on kiva leikkiä, kokeileminen ja oppiminen on hauskaa. Alle 3-vuotiaille lapsille hoitopäivä on raskaampi: Heille paras vaihtoehto on pieni, rauhallinen ryhmä. Hoitopäivä tuskin vahingoittaa lasta, jos se on turvallinen, laadukas ja hoitajat ovat pysyviä.

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella luodaan elinikäisen oppimisen perusta.