Vahva koulutus

Koulurauha

Koulutuksessa on myllertänyt jo kauan – on koulurauhan vuoro.

Hyvä koulutus on Suomelle tärkeä voimavara ja samanarvoisuuden tae. Pärjäämme osaamisella, ja osaamisen kehittämistä on jatkettava pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Meneillään on monia uudistuksia, ja on tärkeää huolehtia, että ne pystytään toteuttamaan myös käytännössä. Kehitystyön on ohjattava koulutuksen suuntaa, ei säästöjen. Koulutuspolitiikan pitää olla vahvaa ja selkeää.

Uudistukset on tehtävä johdonmukaisesti, pitkäjännitteisesti ja realistisesti. Perusasiat on pidettävä kunnossa ja perusopetuksen riittävä rahoitus turvattava. Ryhmäkoot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Jokaisesta peruskoulun jälkeen pudonneesta on pidettävä kiinni, ja heille on räätälöitävä koulutus- ja harjoittelupolku. Hankerahoituksen hetteikkö on purettava, ja rahoitus on keskitettävä opetushallituksessa yksiin käsiin. Hankerahoitusta on myös järkevöitettävä: esimerkiksi etsivä nuorisotyö, perusopetuksen ryhmäkoko ja tietotekniikan osaamisen kehittäminen eivät voi olla hankerahoituksen varassa.

Opettajankoulutusta on kehitettävä määrätietoisesti vastaamaan nykypäivän haasteisiin.  Myös opettajien täydennyskoulutuksen on oltava suunnitelmallisempaa ja pitkäjännitteisempää.

Moni oppilaitos kärsii sisäilmaongelmista ja kosteusvaurioista. Koulujen korjaamiseen on suunnattava riittävästi määrärahoja.

Nykytilanne on huolestuttava: Perusopetuksen oppimistulokset ovat viime vuosina heikentyneet, ja kuilu oppilaiden arjen ja koulun välillä on kasvanut. Vuosittain noin 1600 peruskoulunsa päättänyttä nuorta jää ilman toisen asteen opiskelupaikkaa. Pelkän peruskoulun on käynyt 120 000 alle 30-vuotiasta, ja heistä noin 40 000 nuorta on myös työelämän sekä koulutuksen ulkopuolella. Tilanteen on muututtava ja nuorisotakuu uudistettava.