Toreilla kysyttyä

 Miten Suomen talous saadaan kuntoon?

Ennen kaikkea tarvitaan laajaa poliittista yhteistyötä ja johdonmukaista päätöksentekoa.

– Palveluiden painopistettä on siirrettävä ennalta ehkaisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

– Ihmisten on päästävä töihin ja jaksettava olla töissä (mm. työuraratkaisut, työn ja perheen yhteensovittaminen, nuorista pudokkaista koppi, hyvä johtajuus).

– Työpaikkojen lisääminen: mm. pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Uusien kasvualojen edistäminen, kuten biotalouden, lääketieteen ja tietoteknisen osaamisen yhdistäminen.

– Valtion velkaantuminen on saatava kuriin.

Tulisiko mielestäsi joitain veroja löysätä tai kiristää? Mitä mieltä olet ylipäätään Suomen veropolitiikasta?

On hyvä, että suomalaisen veropolitiikan perusajatuksena on hyvinvoinnin ylläpitäminen ja tuloerojen tasaaminen. En usko, että kokonaisverotuksen keventäminen on mahdollista. Se tarkoittaisi todennäköisesti suuria leikkauksia mm. palveluihin, ja se taas tarkoittaisi, että yhä useampi putoaa yhteiskunnan kelkasta.

Verotuksen painopistettä on hyvä muuttaa tukemaan yrittäjyyttä sekä pieni- ja keskituloisia. Veromuutokset on tehtävä verotuksen sisällä, ja työn tekemisen ja työn tarjoamisen on oltava kannattavaa. Mahdolliset korotukset on kohdennettava siten, etteivät ne rokota samaa väestonosaa useampaa kautta. Verotuksen on edistettävä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Verotuksen avulla on myös hyvä ohjata kulutusta ympäristön kannalta suotuisampaan suuntaan.

Kannatatko Suomen liittymistä Natoon?

En kannata Suomen liittymistä Natoon nyt, mutta se mahdollisuus on pidettävä auki. Nato-jäsenyydestä ei voi päättää ilman kansanäänestystä. Suomen sijainti Venäjän naapurimaana vaikeuttaa tilannetta. Pidän tärkeänä, että Suomi edistää yhteistyötä ja estää vastakkainasettelua. Suomen on joka tapauksessa vastattava omasta puolustuksestaan, on se puolustusliiton jäsen tai ei – kansallisen puolustuksen on oltava uskottava. Lisäksi Suomen on hyvä vahvistaa rooliaan rauhanvälittämis- ja sovittelutehtävissä.

Kannatatko ydinvoimaa?

Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle olisi pitänyt löytää vaihtoehto, nyt olemme myöhässä. Tämän jälkeen ei enää tule uusia ydinvoimaloita rakentaa. Kannatan kotimaista uusiutuvaa energiaa ja sen käytön lisäämistä. Etenkin metsäenergian käyttöä on kehitettävä – siihen on hyvät mahdollisuudet. Energiaomavaraisuutta pitää kasvattaa, nyt se on vain 30%. Energiankulutus pitää saada laskemaan.

Kannatatko metropolihallintoa?

En kannata. Tämänhetkisten tietojen mukaan näyttää siltä, että byrokratia vain lisääntyisi. Moneen tärkeään kysymykseen ei vielä ole vastausta. Esim. Kuinka paljon metropolihallinto kunnille maksaa?