Puhdas suomalainen ruoka ja luonto

Suomalainen luonto on voimavaramme, jota on sekä vaalittava että hyödynnettävä.

Uusiutuvan energian tuotantoa on lisättävä. Samanaikaisesti on parannettava myös energiansäästöä ja energiatehokkuutta, jotta energian kokonaiskulutus saadaan vähenemään. Omavaraisuuden lisääminen on tärkeää. Uusiutumattomia luonnonvaroja on käytettävä säästäväisesti ja kierrätettävä.

Suomalaisen maatalouden on oltava vahvaa ja kannattavaa, jotta meillä on kotimaista ruokaa. Huomiota on kiinnitettävä myös eläinten olosuhteisiin. Julkisissa ruokapalveluissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten palvelutaloissa, on lisättävä kotimaisen ruoan käyttöä.

Suosimalla suomalaista ruokaa ja lisäämällä energiantuotannon omavaraisuutta edistämme myös suomalaista yrittäjyyttä ja työpaikkojen kasvua.