Matkaliput, olkaa hyvä!

4 touko

Lehtiteksti Kuulun siihen ikäluokkaan, joka lapsena osallistui innokkaasti Veikkolaisen Päivin vetämille kansainvälisille leireille Vihdin Pirtillä, kuten tsekkileirille. Oli jännittävää saada ystäviä lapsista, jotka puhuivat eri kieltä. Heti kun ikä salli, ostettiin interrail-kortti ja hypättiin junan kyytiin, suuntana Eurooppa – viis … Read More »

Hoidollispedagoginen luokka auttaa lasta

28 huhti

Valtuustopuhe Karviaisen vuoden 2013 tilinpäätös ja alkuvuoden raportit kertovat ikävän tosiasian: Lasten ja nuorten palvelulinjan kulut ovat kääntyneet kasvuun, ja siihen on syynä etupäässä lastensuojelun kustannusten nousu. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi, ja on jouduttu tekemään useita kiireellisiä huostaanottoja. Onkin hyvä muistaa, … Read More »

Varhaiskasvatus vahvistuu

8 helmi

Lehtiteksti Ensi kevät on varhaiskasvatuksessa merkityksellistä aikaa: Eduskunta saa käsiteltäväkseen varhaiskasvatusta ja päivähoitoa koskevan lakiesityksen. Laki korvaa nykyisen, yli 40 vuotta vanhan päivähoitolain. Tavoitteena on ammattimaisempi ja parempi varhaiskasvatus: Siirrytään entistä selkeämmin pedagogiseen kasvatukseen ja päiväkotien pedagogiseen johtamiseen. Tavoitteena on … Read More »

Mikä ohjaa peruskoulun suuntaa?

6 tammi

Lehtiteksti Peruskoulu on hiljaisessa myllerryksessä: Oppimistulokset ja kouluviihtyvyys ovat laskeneet, ja uusi opetussuunnitelma edellyttää muutosta. Siitä huolimatta valtio kasaa kunnille yhä lisää säästöpaineita. Ne puristavat perusopetusta myös Vihdissä. Valmisteilla oleva uusi opetussuunnitelma (ops) on hyvä. Oppilaiden aktiivisuus korostuu, pulpetissa yksin … Read More »