Kuntavaalit 2017

Sari Metsäkivi

Kiitos luottamuksesta ja monista kiinnostavista keskusteluista kampanjan aikana! Ääniä sain häkellyttävät 324 – neljänneksi eniten Vihdissä. Työ Vihdin hyväksi jatkuu nyt valtuutettuna sekä kunnanhallituksen jäsenenä ja   2. varapuheenjohtajana.

Miksi lähdin mukaan politiikkaan?

Vapaaehtoistyö vanhempainyhdistyksessä, kyläyhdistyksessä ja lastenkerhon ohjaajana innosti minut mukaan vaikutustyöhön. Yhdistystyö oli palkitsevaa ja mahdollisti myös sivusta vaikuttamisen. Huomasin, että vaikuttaminen on oikeasti mahdollista.

Miksi olen ehdokkaana?

Lähdin ehdolle vuoden 2008 kuntavaaleissa ja tulin valituksi, samoin vuonna 2012. Moni asia on vielä kesken, ja sen vuoksi olen hyvin motivoitunut jatkamaan luottamushenkilönä, jos saan siihen kuntalaisilta riittävän luottamuksen.

Olen määrätietoinen, aikaansaava ja eteenpäin katsova. Minulle politiikan tärkeitä lähtökohtia ovat pitkäjänteisyys, yhteistyö, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Päätöksissä pitää huomioida myös ne, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan.

Mitä olen päättänyt?

Vihdin taloustilanne on ollut kuluneina valtuustovuosina hyvin vaikea, ja olemme joutuneet tekemään myös kurjia päätöksiä. Monen vuoden jälkeen kunnan talous on kuitenkin saatu selkeästi postiiviseksi, ja vuoden 2016 tilinpäätös on noin 7 milj. ylijäämäinen.

Olen ollut edistämässä monia kuntalaisten arjen tärkeitä asioita. Vaikeinakin vuosina peruspalvelut on kuitenkin pidetty hyvässä kunnossa, kehitystyötä on tehty aktiivisesti ja palveluita myös parannettu. Olen ylpeä esimerkiksi siitä, että perusopetuksen tuntimäärä on nostettu 226 tuntiin. Se on iso satsaus tulevaisuuteen. Vihtiin on perustettu myös joustavan perusopetuksen luokka ja ala- ja yläluokille hoidollispedagoginen luokka. Myös kyläkoulujen säilymisen ja kylien kehittämisen puolesta on työskennelty paljon.

Olemme palkanneet yrityskehittäjän ja sähköisiä palveluita edistämään tieto- ja viestintätekniikkakoordinaattorin sekä vuonna 2016 tietohallintojohtajan. Joukkoliikenteen käyttöä edistettiin ottamalla käyttöön Vihti-lippu. Nyt joukkoliikenteessä on meneillään suuri murrosvaihe, ja linja-autovuoroja on lakkautettu enemmän kuin on osattu ennakoida. Tilannetta on paikattu omilla ostovuoroilla. Vuoden 2017 alusta palkattiin kehitystyötä varten reittisuunnittelija.

Myös varhaiskasvatuksessa on tapahtunut hyviä asioita – lastentarhanopettajista päteviä on nyt n. 96%, tilat ovat kunnossa ja erityislastentarhanopettajien määrää on saatu hieman nostettua. Tulosidonnainen palveluseteli taas lisää perheiden valinnanvapautta. Pienimuotoisen perhekeskuksen perustaminen on ollut askel oikeaan, matalankynnyksen palveluiden suuntaan, ja lapsiperheille kotiin vietävää apua on pystytty lisäämään. Avohuoltoon on panostettu, ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on vähentynyt.

Tarpeellisia lisäyksiä on tehty myös terveydenhuollon puolelle: vanhusten kotihoidon resursseja on lisätty, muistipoliklinikka perustettu ja terveyskeskuksissa meillä on iltavastaanottoajat sekä omat vakituiset lääkärit.

Millaista poliittista kokemusta minulle on kertynyt?

Kokemusta minulle on karttunut monipuolisesti: Olen perehtynyt vihtiläiseen elämänmenoon monesta näkökulmasta ja viimeiset kaksi vuotta kunnanhallituksen jäsenenä ovat laventaneet osaamistani ja tietämystäni entisestään. Esimerkiksi vuonna 2016 asialistalla oli 225 pykälää.

Tämän valtuustokauden kaksi ensimmäistä vuotta toimin kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana, ja sitä ennen lautakunnan jäsenenä. Parhaiten tunnenkin lapsiperheiden, lasten ja nuorten sekä kasvatus- ja koulutusalan kipupisteet. Asiantuntemustani ovat syventäneet neljä omaa lasta, joista kolme on jo täysi-ikäisiä.

Tunnen hyvin myös perusterveydenhuollon ja sen rajapinnat, sillä ensimmäisen valtuustokauteni perehdyin asioihin Karviaisen tarkastuslautakunnan jäsenenä. Koulutukseltani olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.

Linnunpönttötalkoot

Ensimmäiset linnunpöntöt tehty – Ylen miljoonapönttötalkoiden hengessä! Talkoiden tavoitteena on saada metsälinnuille milljoona uutta kotia. Tällä hetkellä pönttöjä on koko Suomessa 854 765, ja Vihdissä 5 610. Pönttöjä tarvitaan mm. sen vuoksi, että kolopesijöiden on erityisen vaikea löytää pesäpuita.Osa linnunpöntöistä lahjoitetaan vihtiläisille toimijoille, ja osa pöntöistä myydään. Keräämme siten varoja myös vaalikampanjaamme. Kaikki pöntöt tehdään talkoovoimin.Alla video talkoistamme:)#Vihti #Meidänvihti #Keskusta #Linnunpönttö #Talkoot

Julkaissut Vihdin Keskusta Tiistaina 22. marraskuuta 2016