Oppivelvollisuuden laajeneminen luo uusia mahdollisuuksia

3 tammi

Uusi vuosi tuo historiallisen uudistuksen: Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta. Nykyisiä yhdeksäsluokkalaisia uudistus koskee konkreettisesti jo keväällä, sillä hakeutumisvelvoite tuli voimaan jo 1.1. 2021. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta. Uudistus on tärkeä, sillä Suomessa noin … Read More »

Ikäihmisten ja nuorten yksinäisyys huolestuttaa

10 marras

(Keskustan ryhmäpuheenvuoro asiaan nro 1: Raportti kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista vuonna 2019) Hyvinvointiraportti 2019 on tiiviisti yhteydessä tänään käsiteltäviin talousarvioihin. Raportin käsittelyn ajoitus mietityttää, sillä sen sisältämät tiedot pitää huomioida talousarvion laadinnassa. Myös luottamushenkilöiden pitäisi saada tilanneraportti vuosittain ennen kuin … Read More »

Kyläyhteisöissä tehdään arvokasta ennaltaehkäisevää työtä

28 loka

Kun rajoituksia ja huolia on paljon, lähinurkkien ja naapurustossa asuvien ihmisten apu ja merkitys korostuvat. Hyvä naapurusto luo turvaa kaikenikäisille ja synnyttää yhteisöllisyyttä. Kylillä yhteisöllisyys nojautuu ja tiivistyy lähipäiväkotiin ja -kouluun. Ne ovat kylän keskipiste, sen sydän. Kylien yhdistykset ja … Read More »

Rakkaudesta Ruskopirttiin

1 syys

(Otalammen alueen kylälehti OtaSanomat) Metallinen narikka, sen monenkirjavat muoviset narikkalaput, joihin on eri käsialoilla kirjoitettu numeroita – yhteensä 399. Narikan kautta olen tullut ja lähtenyt satoja kertoja. Lastennarikka Etummaiseen, vasemmanpuoleiseen koukkutelineeseen ripustin takkini ensimmäisen kerran viisivuotiaana, kun äiti toi tanhuamaan. … Read More »